Header image

www.mosrzstropkov.sk

line decor

  

Prezentujte svoje rybačky a úlovky – pošlite nám foto do galérie

line decor

 
 
 
 

www.pravda.sk


 
 

Termíny predaja povolení 


Termín predaja povolení na rybolov na rok 2019

 

Povolenia na rybolov na rok 2019 sa budú predávať:


na VN Stropkov  v termínoch:
27. 4. 2019 od 9. 00 do 10. 00 hod.


Povolenie pre dieťa do 6 rokov je možné vydať len pre dieťa dospelého člena SRZ.


Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané.

Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.).

    

Pre informácie o získaní členstva v SRZ a skúške nových členov rolujte na tejto stránke nižšie.

 
Cenník povolení na rok 2019

Členské na rok 2019:

Členská známka mládež :

17 €

Členská známka dospelí :

23 €

Členský príspevok je nutné zaplatiť najneskôr do 31.3.2019. V prípade nezaplatenia v danom termíne členstvo zaniká. Opätovné obnovenie členstva je možné len po zaplatení zápisného. Pri úhrade členských príspevkov je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.)

Zápisné a poplatky:

Zápisné deti do 15 rokov :

5 €

Zápisné mládež do 18 rokov :

10 €

Zápisné dospelí :

30 €

Poplatok za jednu neodpracovanú brigádu :

13 €

Poplatok za dve neodpracované brigády :

26 €

Poplatok za jednu neodpracovanú brigádu sa na základe uznesenia Výboru MO SRZ č. 159/18/8 zo dňa 3.12.2018 určuje na 20 €. Poplatok za dve neodpracované brigády sa určuje na 40 €. Zmena výšky poplatku je účinná od 1.1.2019, to znamená, že v prípade neodpracovania brigád sa sumy 20 €, resp. 40 € budú platiť pri úhrade členských príspevkov v roku 2020.    

 

Povolenia pre členov SRZ v roku 2019:

Vody kaprové /K/

 

Povolenie pre deti do 6 rokov :

zadarmo

Miestne povolenie detské od 6 do 15 rokov :

14 €

Miestne povolenie so zľavou (študenti15-18, dôchodcovia od 62 rokov a zdravotne postihnutí občania) :

33 €

Miestne povolenie :

40 €

Zväzové detské povolenie od 6 do 15 rokov :

10 €

Zväzové povolenie :

40 €

Vody lipňové /L/

 

Zväzové povolenie :

40 €

 

Kúpa zväzového povolenia je podmienená kúpou miestneho povolenia.


Povolenie pre dieťa do 6 rokov je možné vydať len pre dieťa dospelého člena MO SRZ.
Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané. Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.).
Cenník povolení na rok 2018 je zverejnený aj na nástenke MO SRZ Stropkov.

 


Skúšky nových členov MO SRZ Stropkov

Termín skúšky nových členov MO SRZ Stropkov bude zverejnený po určení hospodárom. 


Skúška sa vykonáva formou písomného testu. 

 

Skúška detí vo veku od 6 do 10 rokov sa vykonáva písomne formou zjednodušeného, prevažne obrázkového testu.

 

Pri skúške detí vo veku od 6 do 10 rokov žiadame o sprievod zákonného zástupcu.

 

     Hneď po absolvovaní skúšok bude možnosť zakúpenia povolenia na rybolov.

Predpisy a materiály potrebné na štúdium a úspešné vykonanie skúšky: 

Zákon NR SR č. 216/2018 Z. z. o rybárstve

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve

Stanovy SRZ

Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov na rok 2019

Atlas Ryby našich vôd


Podmienky a postup získania členstva v MO SRZ Stropkov:

1, podanie vypísanej prihlášky za člena MO SRZ Stropkov  - doručiť hospodárovi MO SRZ

stiahnite si prihlášku za člena MO SRZ Stropkov:

prihláška + súhlas so spracovaním osobných údajov - formát .doc

prihláška + súhlas so spracovaním osobných údajov - formát .pdf

prihláška pre člena do 18 rokov + súhlas so spracovaním osobných údajov - formát .doc

prihláška pre člena do 18 rokov + súhlas so spracovaním osobných údajov - formát .pdf

2,  prerokovanie a posúdenie podmienok prijatia za člena Výborom MO SRZ Stropkov

3,  úspešné absolvovanie skúšok formou písomných testov

4,  uhradenie zápisného a členského príspevku

 
 

 

 NOVINKY

Prečítajte si aktuálne novinky z diania v MOZarybnenie revírov pstruhom dúhovým

Vyznamenanie SRZ "Čestný odznak I. stupňa za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve" pre Jozefa Gajdoša

Foto z VČS 2019

Komentár vyhlášky MŽP č. 381/2018 s grafickým znázornením

Výber zmien v novom zákone a vyhláške

Cenník povolení na rok 2019

Termíny predaja povolení

Nový zákon o rybárstve a vyhláška 

Oznámenie o spracovaní osobných údajov


Zarybnenie VN Stropkov pstruhom dúhovýmZarybnenie Ondavy pstruhom

Pekné úlovky mieňov vo fotogalérii

Čistenie prívodnej šachty VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov pstruhomFoto zo zarybnenia 13.4.2016


Foto z VČS 2016

Foto z pretekov v love rýb udicou 16.5. 2015

Foto v galérii

Výzva na dodržiavanie poriadku na VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov kaprom


Zarybnenie VN Stropkov pstruhomMomentky  z našich revírov


Preteky v love rýb na udicu 11.5.2013 - foto

Zarybnenie Ondavy pstruhom dúhovým
Video - zvýšená Ondava 16.1.2013

Úlovky Zdenka Rybárskeho z Rio Ebro vo fotogalérii

Pozrite si ako nám ničia revíry

Zarybnenie Chotčianky lipňom

Úhyn na Ondave - 23.8.2012

Znehodnotenie toku Chotčianky - oznam a foto

Krásna šťuka Petra Obmaščíka a nové úlovky v galérii

Upozornenie - nežiaduci výskyt sumca na VN Stropkov

Foto - zarybnenie pstruh dúhový

Prvý jeseter v našej galérii

Výlov VN Bokša II.

 

Krásne úlovky hospodára Petra Čakloša z VN Orava

Koi kapor Janka Kovča

Mihuľa v prítoku rybníkaStropkovskí chlapci to na bolene vedia...

Vestníky Rady SRZ v sekcii legislatíva

Pravidlá rybolovu na všetky mesiace v roku
 


 

 
 

 

by ferdoz 2010

Táto stránka je podporovaná firmou EVER s.r.o. Prešov - www.ever.sk

admin:  roman.kudic@gmail.com