Header image

www.mosrzstropkov.sk

line decor

  

Prezentujte svoje rybačky a úlovky – pošlite nám foto do galérie

line decor

 
 
 
 


 
 

Termíny predaja povolení 


Informácia o ďalšom predaji povolení na rybolov na rok 2018


Povolenie na rybolov bude možné zakúpiť po dohode s hospodárom MO SRZ Stropkov do 31.8.2018

 

V prípade záujmu o kúpu povolenia je potrebné hospodára kontaktovať telefonicky alebo formou SMS (uviesť meno, priezvisko, typ povolenky).Telefonický kontakt na hospodára MO SRZ je uverejnený na tomto mieste

 


Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané.

Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.).

    

Pre informácie o získaní členstva v SRZ a skúške nových členov rolujte na tejto stránke nižšie.

 
Cenník povolení na rok 2018

Členské na rok 2017:

Členská známka mládež :

14 €

Členská známka dospelí :

20 €

Členský príspevok je nutné zaplatiť najneskôr do 31.3.2018. V prípade nezaplatenia v danom termíne členstvo zaniká. Opätovné obnovenie členstva je možné len po zaplatení zápisného. Pri úhrade členských príspevkov je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.)

Zápisné a poplatky:

Zápisné deti do 15 rokov :

5 €

Zápisné mládež do 18 rokov :

10 €

Zápisné dospelí :

30 €

Poplatok za jednu neodpracovanú brigádu :

13 €

Poplatok za dve neodpracované brigády :

26 €

 

Povolenia pre členov SRZ v roku 2017:

Vody kaprové /K/

 

Povolenie pre deti do 6 rokov :

zadarmo

Miestne povolenie detské od 6 do 15 rokov :

14 €

Miestne povolenie so zľavou (študenti15-18, dôchodcovia od 62 rokov a zdravotne postihnutí občania) :

33 €

Miestne povolenie :

40 €

Zväzové detské povolenie od 6 do 15 rokov :

10 €

Zväzové povolenie :

35 €

Vody lipňové /L/

 

Zväzové povolenie :

35 €

 

Kúpa zväzového povolenia je podmienená kúpou miestneho povolenia.


Povolenie pre dieťa do 6 rokov je možné vydať len pre dieťa dospelého člena MO SRZ.
Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané. Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.).
Cenník povolení na rok 2018 je zverejnený aj na nástenke MO SRZ Stropkov.

 


Skúšky nových členov MO SRZ Stropkov

Informácia o ďalších termínoch skúšok na rok 2018

 

Skúška sa vykonáva formou písomného testu. 

 

Skúška detí vo veku od 6 do 10 rokov sa vykonáva písomne formou zjednodušeného, prevažne obrázkového testu.

 

Pri skúške detí vo veku od 6 do 10 rokov žiadame o sprievod zákonného zástupcu.

 

     Hneď po absolvovaní skúšok bude možnosť zakúpenia povolenia na rybolov.

Skúšky pre nových členov na rok 2018 je možné absolvovať po dohode s hospodárom MO SRZ Stropkov.


V prípade záujmu o vykonanie skúšky je potrebné hospodára kontaktovať telefonicky alebo formou SMS (uviesť meno, priezvisko). 


Telefonický kontakt na hospodára MO SRZ je uverejnený na tomto mieste

Predpisy a materiály potrebné na štúdium a úspešné vykonanie skúšky: 

Zákon NR SR č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

Novela zákona o rybárstve č.203/2003 Z. z.

Vyhláška MŽP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

Stanovy SRZ

Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov na rok 2012

Atlas Ryby našich vôd


Podmienky a postup získania členstva v MO SRZ Stropkov:

1, podanie vypísanej prihlášky za člena MO SRZ Stropkov  - doručiť hospodárovi MO SRZ

stiahnite si prihlášku za člena MO SRZ Stropkov

2,  prerokovanie a posúdenie podmienok prijatia za člena Výborom MO SRZ Stropkov

3,  úspešné absolvovanie skúšok formou písomných testov

4,  uhradenie zápisného a členského príspevku

 
 

 

 NOVINKY

Prečítajte si aktuálne novinky z diania v MO

Zákaz lovu kapra na VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov pstruhom dúhovým
Zarybnenie Ondavy pstruhomPetícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Pekné úlovky mieňov vo fotogalérii

Čistenie prívodnej šachty VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov pstruhomFoto zo zarybnenia 13.4.2016


Foto z VČS 2016

Foto z pretekov v love rýb udicou 16.5. 2015

Foto v galérii

Výzva na dodržiavanie poriadku na VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov kaprom


Zarybnenie VN Stropkov pstruhomMomentky  z našich revírov


Preteky v love rýb na udicu 11.5.2013 - foto

Zarybnenie Ondavy pstruhom dúhovým
Video - zvýšená Ondava 16.1.2013

Úlovky Zdenka Rybárskeho z Rio Ebro vo fotogalérii

Pozrite si ako nám ničia revíry

Zarybnenie Chotčianky lipňom

Úhyn na Ondave - 23.8.2012

Znehodnotenie toku Chotčianky - oznam a foto

Krásna šťuka Petra Obmaščíka a nové úlovky v galérii

Upozornenie - nežiaduci výskyt sumca na VN Stropkov

Foto - zarybnenie pstruh dúhový

Prvý jeseter v našej galérii

Výlov VN Bokša II.

 

Krásne úlovky hospodára Petra Čakloša z VN Orava

Koi kapor Janka Kovča

Mihuľa v prítoku rybníkaStropkovskí chlapci to na bolene vedia...

Vestníky Rady SRZ v sekcii legislatíva

Pravidlá rybolovu na všetky mesiace v roku
 


 

 
 

 

by ferdoz 2010

Táto stránka je podporovaná firmou EVER s.r.o. Prešov - www.ever.sk

admin:  roman.kudic@gmail.com