Header image

www.mosrzstropkov.sk

line decor

  

Prezentujte svoje rybačky a úlovky – pošlite nám foto do galérie

line decor

 
 
 
 

www.pravda.sk


 
 

Termíny predaja povolení 


Povolenia na rybolov sa budú naďalej predávať individuálne po dohode s hospodárom MO SRZ Stropkov.


Na telefónne číslo hospodára odošlete SMS správu, kde uvediete svoje meno, priezvisko a o aký druh povolenia máte záujem  (miestne kaprové, zväzové kaprové, zväzové lipňové).


Hospodár sa s Vami telefonicky spojí a dohodne s Vami spôsob prevzatia povolenia.


Telefónne číslo na hospodára je uvedené na stránke


http://www.mosrzstropkov.sk/organizacia.htmlPre informácie o získaní členstva v SRZ a skúške nových členov rolujte na tejto stránke nižšie.

 
Cenník povolení na rok 2021

Členské na rok 2021:

Členská známka deti :

  1 €

Členská známka mládež :

17 €

Členská známka dospelí :

23 €

Členský príspevok je nutné zaplatiť najneskôr do 31.3.2021. V prípade nezaplatenia v danom termíne členstvo zaniká. Opätovné obnovenie členstva je možné len po zaplatení zápisného. Pri úhrade členských príspevkov je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.)

Zápisné a poplatky:

Zápisné deti do 15 rokov :

5 €

Zápisné mládež do 18 rokov :

10 €

Zápisné dospelí :

30 €

Poplatok za jednu neodpracovanú brigádu :

20 €

Poplatok za dve neodpracované brigády :

40 €

Poplatok za jednu neodpracovanú brigádu sa na základe uznesenia Výboru MO SRZ č. 159/18/8 zo dňa 3.12.2018 určuje na 20 €. Poplatok za dve neodpracované brigády sa určuje na 40 €. Zmena výšky poplatku je účinná od 1.1.2019.

 

Povolenia pre členov SRZ v roku 2021:

Vody kaprové /K/

 

Miestne povolenie pre deti do 6 rokov :

zadarmo

Miestne povolenie detské od 6 do 15 rokov :

14 €

Miestne povolenie so zľavou (študenti15-18, dôchodcovia od 62 rokov a zdravotne postihnutí občania) :

33 €

Miestne povolenie :

40 €

Zväzové detské povolenie od 6 do 15 rokov :

10 €

Zväzové povolenie :

40 €

Vody lipňové /L/

 

Zväzové povolenie :

40 €

 

Kúpa zväzového povolenia je podmienená kúpou miestneho povolenia.


Povolenie pre dieťa do 6 rokov je možné vydať len pre dieťa dospelého člena MO SRZ.
Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané. Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.).
Cenník povolení na rok 2021 je zverejnený aj na nástenke MO SRZ Stropkov.

 


Skúšky nových členov MO SRZ Stropkov


Informácie o prijatí nových členov Vám telefonicky poskytne hospodár MO SRZ.


Skúška sa vykonáva formou písomného testu. 

 

Skúška detí vo veku od 6 do 10 rokov sa vykonáva písomne formou zjednodušeného, prevažne obrázkového testu.

 

Pri skúške detí vo veku od 6 do 10 rokov žiadame o sprievod zákonného zástupcu.

 

     Hneď po absolvovaní skúšok bude možnosť zakúpenia povolenia na rybolov.

Predpisy a materiály potrebné na štúdium a úspešné vykonanie skúšky: 

Zákon NR SR č. 216/2018 Z. z. o rybárstve

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve

Stanovy SRZ

Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov na rok 2021

Atlas Ryby našich vôd


Podmienky a postup získania členstva v MO SRZ Stropkov:

1, podanie vypísanej prihlášky za člena MO SRZ Stropkov  - doručiť hospodárovi MO SRZ

stiahnite si prihlášku za člena MO SRZ Stropkov:

prihláška + súhlas so spracovaním osobných údajov - formát .doc

prihláška + súhlas so spracovaním osobných údajov - formát .pdf

prihláška pre člena do 18 rokov + súhlas so spracovaním osobných údajov - formát .doc

prihláška pre člena do 18 rokov + súhlas so spracovaním osobných údajov - formát .pdf

2,  prerokovanie a posúdenie podmienok prijatia za člena Výborom MO SRZ Stropkov

3,  úspešné absolvovanie skúšok formou písomných testov

4,  uhradenie zápisného a členského príspevku

 
 

 

 NOVINKY

Prečítajte si aktuálne novinky z diania v MO

Harmonogram brigád na rok 2021

Oznam o predaji povolení na rok 2021

Výzva na dodržiavanie poriadku na VN Stropkov

Miestny rybársky poriadok

Odloženie konania Výročnej členskej schôdze

Výsledky pretekov v love rýb na udicu 11.5.2019

Oznam o začiatku sezóny na VN Stropkov a VN Bokša IZarybnenie revírov pstruhom dúhovým

Vyznamenanie SRZ "Čestný odznak I. stupňa za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve" pre Jozefa Gajdoša

Foto z VČS 2019

Komentár vyhlášky MŽP č. 381/2018 s grafickým znázornením

Výber zmien v novom zákone a vyhláške

Nový zákon o rybárstve a vyhláška 

Oznámenie o spracovaní osobných údajov


Zarybnenie VN Stropkov pstruhom dúhovýmZarybnenie Ondavy pstruhom

Pekné úlovky mieňov vo fotogalérii

Čistenie prívodnej šachty VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov pstruhomFoto zo zarybnenia 13.4.2016


Foto z VČS 2016

Foto z pretekov v love rýb udicou 16.5. 2015

Foto v galérii

Zarybnenie VN Stropkov kaprom


Zarybnenie VN Stropkov pstruhomMomentky  z našich revírov


Preteky v love rýb na udicu 11.5.2013 - foto

Zarybnenie Ondavy pstruhom dúhovým
Video - zvýšená Ondava 16.1.2013

Úlovky Zdenka Rybárskeho z Rio Ebro vo fotogalérii

Pozrite si ako nám ničia revíry

Zarybnenie Chotčianky lipňom

Úhyn na Ondave - 23.8.2012

Znehodnotenie toku Chotčianky - oznam a foto

Krásna šťuka Petra Obmaščíka a nové úlovky v galérii

Upozornenie - nežiaduci výskyt sumca na VN Stropkov

Foto - zarybnenie pstruh dúhový

Prvý jeseter v našej galérii

Výlov VN Bokša II.

 

Krásne úlovky hospodára Petra Čakloša z VN Orava

Koi kapor Janka Kovča