Header image

www.mosrzstropkov.sk

line decor

  

Prezentujte svoje rybačky a úlovky – pošlite nám foto do galérie

line decor

 
 
 
 

www.pravda.sk


  

OznamyPre čítanie všetkých oznamov rolujte na stránke nižšie

Výsledky pretekov v love rýb na udicu 11.5.2019

KATEGÓRIA DOSPELÍ:


1. MIESTO Juraj LEHOCKÝ ml.


2. MIESTO Kamil FEDORIŠIN


3. MIESTO Štefan DURKOŠ

 


KATEGÓRIA DETI:


1. MIESTO Adam VOJČÍK


2. MIESTO Anton BEREZNÝ


3. MIESTO Benjamín BANDURIČ
Udelenie vyznamenania Slovenského rybárskeho zväzu 

"Čestný odznak I. stupňa za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve"
 


S úctou a potešením si dovoľujeme oznámiť našim členom a širokej rybárskej verejnosti, že Rada Slovenského rybárskeho zväzu udelila pri príležitosti životného jubilea za celoživotné zásluhy v oblasti rybárstva vysoké zväzové vyznamenanie "Čestný odznak I. stupňa za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve" nášmu dlhoročnému členovi


pánovi Jozefovi Gajdošovi


Súčasne Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Stropkove udelila p. Gajdošovi "Pamätný list za rozvoj rybárstva v Stropkove a okolí".  


Obe vyznamenia boli slávnostne odovzdané na Výročnej členskej schôdzi dňa 24.2.2019. Zo zdravotných dôvodov vyznamenania za oceneného prevzala manželka p. Mária Gajdošová.

K udeleniu vyznamenaní srdečne blahoželáme a vyslovujeme úprimné "Ďakujeme" za celú organizáciu.

Výbor MO SRZ.


Fotografie z odovzdávania vyznamenaní

 
Zarybnenie VN Stropkov pstruhom dúhovým


Dňa 1. 10. 2018 bola VN Stropkov zarybnená násadou pstruha dúhového Pd2.

Lov pstruha na VN Stropkov je povolený od 2. 10. 2018.

VÝSLEDKY PRETEKOV V LOVE RÝB NA UDICU

VN STROPKOV 12. 5. 2018
Kategória dospelí:

      1. miesto: Patrik Gajdoš        1156 bodov
     2. miesto: Rasťo Žanony     634 bodov

   3. miesto: Tibor Popik       420 bodov


Kategória deti:

           1. miesto: Oliver Šandrik    633 bodov
           2. miesto:David Miľo  399 bodov
          3. miesto: Vlado Polivčák 396 bodov

Umiestneným blahoželáme!
P O Ď A K O V A N I E

 

Miestna organizácia SRZ Stropkov ďakuje týmto sponzorom za príspevok k zorganizovaniu pretekov v love rýb na udicu 12. mája 2018:

 

Tesla Stropkov a.s.

Mesto Stropkov

Predajňa JODO – Jozef Dolutovský

Pekáreň Šandal – Juraj Maťaš

Drogéria – Jozef Staško

Predajňa GULA Jozef

Predajňa SEMFFA - Ing. Štefan Hnatko

Spoločnosť COLTSUN – CONSULT

Marián Kasarda

Jozef Čorba

Milan Nábožný

Rybárske potreby Arizona Zlaté Moravce

 

Rovnako ďakujeme všetkým členom MO, ktorí sa organizačne podieľali na organizácii pretekov. 

 

Výbor MO SRZ

ÚSPECH MLADÝCH RYBÁROV


V dňoch  4.5. -  6.5.2018  sa na rybníku Vacička carp v  blízkosti mesta Želiezovce, okres Levice konali celoslovenské preteky Slovak Junior Challenge v love kaprov, v ktorej víťazný tím získal  priamy postup  na Eurpean Carp Fishing Championship for Junior (ECCHJ). Pretekov sa zúčastnilo sedem tímov z celého Slovenska, kde nechýbal aj  tím z nášho mesta s názvom Scale Fishing v zložení bratov Adama a Ľuboslava Hmurčíkových. Pretek trval 50 hodín, počas ktorého boli bodované  tri váhovo najťažšie úlovky. Chlapcom sa podarilo dokopy uloviť 12 bodovaných kaprov, z ktorých o prvenstve rozhodli tri najťažšie úlovky o váhe 11,13 kg, 11,37 kg a 16,30 kg,  čím si vybojovali skvelé prvé miesto a cenu za najťažšiu rybu závodu a priamy postup na European Carp Fishing Championship, ktorý sa bude konať od 28.5. do 3.6.2018 v Českej republike na jazere Katlov. Ďakujeme sponzorom MO SRZ Stropkov a Lifefish Prešov.

Ľuboslav Hmurčík.


Fotografie z pretekov nájdete tu.

Zarybnenie VN Stropkov pstruhom dúhovým


Dňa 23. 10. 2017 bola VN Stropkov zarybnená násadou pstruha dúhového s celkovou hmotnosťou 550 kg.

Lov pstruha na VN Stropkov je povolený od 24. 10. 2017.

Pravidlá lovu pstruha dúhového sú uvedené v záložke rybárov mesiac

OSADENIE LAVIČIEK NA VN STROPKOV CEZ PROJEKT ŠARIŠ ĽUĎOM

Oznamujeme našim členom, že v rámci projektu našej MO SRZ pod názvom Vodná nádrž Stropkov - pokračovanie realizácie zóny oddychu pre návštevníkov regiónu a širokú verejnosť boli na VN Stropkov osadené dve nové parkové lavičky.

Lavičky sú osadené na hrádzi od cesty pri ulici  Pri rybníku.

Lavičky boli osadené vďaka podpore v rámci III. ročníka projektu ŠARIŠ ĽUĎOM  realizovaného Komunitnou nadáciou Veľký Šariš vo výške 400 €.

Touto cestou Pivovarom Topvar a 
Komunitnej nadácii Veľký Šariš ďakujeme.FINANČNÁ PODPORA PROJEKTU MO SRZ STROPKOV

Vodná nádrž Stropkov - pokračovanie realizácie zóny oddychu pre návštevníkov regiónu a širokú verejnosť


Oznamujeme našim členom, že projekt našej MO SRZ pod názvom Vodná nádrž Stropkov - pokračovanie realizácie zóny oddychu pre návštevníkov regiónu a širokú verejnosť získal podporu v III. ročníku projektu ŠARIŠ ĽUĎOM  realizovaného Komunitnou nadáciou Veľký Šariš.

Výška grantu predstavuje 400 €, pričom finančné prostriedky budú použité na osadenie dvoch parkových lavičiek, čím doplníme už existujúce lavičky na VN Stropkov.

Tento príspevok predstavuje ďalšie finančné prostriedky poukázané našej organizácii po projekte RWE Companius, v rámci ktorého boli osadené prvé parkové lavičky na VN Stropkov.

Touto cestou Pivovarom Topvar a 
Komunitnej nadácii Veľký Šariš ďakujeme.

Fotografie z odovzdávania grantových príspevkov nájdete tu.

  Zarybnenie VN Stropkov rýchlenou šťukou severnou

Dňa 10. 5. 2017 bola v súlade s plánom zarybnenia VN Stropkov zarybnená násadou rýchlenej šťuky severnej.


   Zarybnenie VN Stropkov kaprom rybničným


Dňa 13. 4. 2016 bola VN Stropkov zarybnená násadou kapra rybničného K3 s celkovou hmotnosťou 1000 kg od dodávateľa DONA Veľké Revištia.

Foto zo zarybnenia
Zarybnenie VN Stropkov a Ondavy pstruhom dúhovým


Dňa 13. 4. 2016 bola VN Stropkov zarybnená násadou pstruha dúhového s celkovou hmotnosťou 250 kg a Ondava násadou pstruha dúhového s celkovou hmotnosťou 300 kg.

Foto zo zarybneniaZRUŠENIE DISKUSNÉHO FÓRA


Oznamujeme, že z dôvodu napádania spamovacími robotmi dňom 19.1.2015 končí prevádzka diskusného fóra MO SRZ Stropkov. Neustálymi pokusmi o registráciu zo strany robotov dochádzalo k zahlcovaniu priestoru na serveri GIGASERVER.CZ, cez ktorý je stránka MO SRZ prevádzkovaná. Napriek registrácii cez CAPTCHA nebolo možné falošné registrácie obmedziť. Zo strany GIGASERVER.CZ bola MO SRZ Stropkov vyzvaná na elimináciu zahlcovania dátového priestoru, pričom v opačnom prípade mohlo dôjsť k blokácii webovej prezentácie.

Ďalším z dôvodov je nezáujem členov o prispievanie do diskusie, keďže v roku 2014 pribudol vo fóre jeden príspevok.   

Od 19.1.2015 bude webová stránka naďalej fungovať ako pravidelne aktualizovaný informačný priestor pre členov MO SRZ Stropkov a širokú verejnosť.JESENNÉ ZARYBNENIE VN STROPKOVDňa 27.10.2014 bola VN Stropkov zarybnená násadou kapra rybničného K3 s celkovou hmotnosťou 2000 kg a kapra K2 s celkovou hmotnosťou 500 kg. Ryby boli osobne prebraté a privezené zo strediska Iňačovce firmy DONA Veľké Revištia. V súvislosti so zarybnením žiadame rybárov o dodržiavanie vyššie uvedeného zákazu lovu rýb. Zintenzívnená bude činnosť rybárskej stráže.  


Súčasne bola dňa 27.10.2013 VN Stropkov zarybnená násadou pstruha dúhového s celkovou hmotnosťou 500 kg. 
 

ZNEHODNOCOVANIE CHOTČIANKY BIOLOGICKÝM ODPADOM

 

V priebehu augusta sme zaznamenali znečisťovanie Chotčianky biologickým odpadom - zvyškami ulovenej zveri umiestnenými v PVC  vreciach. Miesto znečistenia sa nachádza pri šachte, ktorou sa odvádza voda do prítokového kanála VN Stropkov za posledným domami na Chotčanskej ulici. Znečistenie sme zdokumentovali a poskytli na zverejnenie týždenníku Spektrum. Súčasne sme o situácii informovali Policajný zbor SR a Slovenskú poľovnícku komoru.

V prípade ďalšieho znečisťovania MO podá trestné oznámenie v danej veci. 

Zároveň žiadame našich členov, aby v prípade zistenia ďalšieho znečisťovania, informovali hospodára MO Ing. Čakloša, príp. iného člena výboru. Vhodné je situáciu zdokumentovať mobilným telefónom alebo fotoaparátom.

Pre zobrazenie ďalších fotografií je potrebné kliknúť na obrázok.

 


ROZŚÍRENIE PRIESTORU WEB STRÁNKY

 

V priebehu mesiaca júl sa nám podarilo dohodnúť rozšírenie priestoru na našej stránke zo 100 MB na súčasných 500 MB. 

Vyčerpaná kapacita spôsobila, že nebolo možné nahrávať fotky do galérii.

Financovanie chodu stránky naďalej sponzorsky zabezpečuje firma Ever, s.r.o. Prešov.
Za poskytnutie sponzorského príspevku p. Ervínovi Neubauerovi srdečne ďakujeme.


UPOZORNENIE

 

 


Z dôvodu zistenia nežiaduceho výskytu sumca veľkého na VN Stropkov upozorňujeme, že podľa zákona NR SR č. 139/2002 Z. z. o rybárstve je zakázané prenášať ryby z iných revírov.

Súčasne upozorňujeme, že svojvoľné zarybňovanie rybárskych revírov nie je prípustné.

V prípade ulovenia sumca na VN Stropkov žiadame kontaktovať rybárskeho hospodára na č. 0915 924 868


VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB NA PRIRODZENOM NERESISKU VN STROPKOV
 

Upozorňujeme na všeobecný zákaz lovu rýb na prirodzenom neresisku na VN Stropkov vyznačený  tabuľami v období od 1. januára do 30. júna.

Líniu zákazu je potrebné dodržiavať na brehu aj na vode, t. j. nie je možné sedieť mimo zákazu a nahadzovať do neresiska.

Účelom zákazu je podpora prirodzeného výteru rýb na VN Stropkov.

 

 


VÝLOV VN BOKŠA II.

Dňa 29. októbra sa uskutočnil výlov Vodnej nádrže Bokša II. Nádrž bola v roku 2010 zarybnená násadou 150 kg kapra rybničného K1.  Násada bola pravidelne prikrmovaná a po kontrolnom odlove nasledovalo odlovenie kapra K2, ktorý doplnil osádku Vodnej nádrže Stropkov. Z nádrže sa okrem kapra K2 vylovil tohtoročný plôdik kapra veľký cca 5 cm, z ktorého sa časť premiestnila do nádrží Bokša I. a VN Stropkov. Z ďalších druhov rýb sa zlovilo niekoľko exemplárov pleskáča, zubáča a karasa. Zúčastneným brigádnikom výbor ďakuje za vykonanú prácu.

 MIHUĽA V PRÍTOKU VN STROPKOV

Na brigáde dňa 9.7.2011 sa nám podarilo pri čistení prítokového kanála do VN Stropkov podarilo objaviť a odfotografovať  zaujímavý prvok našej ichtyofauny - chránenú mihuľu.
Dva exempláre, ktoré sa do kanála dostali pravdepodobne z Chotčianky sme vrátili späť do vody.
Žiadame všetkých rybárov, ktorí prídu s mihuľou do kontaktu o zvlášť opatrné zaobchádzanie a bezpodmienečné vrátenie naspäť do vody.

mihuľa

 


F

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

Prečítajte si aktuálne novinky z diania v MO

Harmonogram brigád na rok 2021

Oznam o predaji povolení na rok 2021

Výzva na dodržiavanie poriadku na VN Stropkov

Miestny rybársky poriadok

Odloženie konania Výročnej členskej schôdze

Výsledky pretekov v love rýb na udicu 11.5.2019

Oznam o začiatku sezóny na VN Stropkov a VN Bokša IZarybnenie revírov pstruhom dúhovým

Vyznamenanie SRZ "Čestný odznak I. stupňa za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve" pre Jozefa Gajdoša

Foto z VČS 2019

Komentár vyhlášky MŽP č. 381/2018 s grafickým znázornením

Výber zmien v novom zákone a vyhláške

Nový zákon o rybárstve a vyhláška 

Oznámenie o spracovaní osobných údajov


Zarybnenie VN Stropkov pstruhom dúhovýmZarybnenie Ondavy pstruhom

Pekné úlovky mieňov vo fotogalérii

Čistenie prívodnej šachty VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov pstruhom
Foto zo zarybnenia 13.4.2016


Foto z VČS 2016

Foto z pretekov v love rýb udicou 16.5. 2015

Foto v galérii

Zarybnenie VN Stropkov kaprom


Zarybnenie VN Stropkov pstruhomMomentky  z našich revírov


Preteky v love rýb na udicu 11.5.2013 - foto

Zarybnenie Ondavy pstruhom dúhovým
Video - zvýšená Ondava 16.1.2013

Úlovky Zdenka Rybárskeho z Rio Ebro vo fotogalérii

Pozrite si ako nám ničia revíry

Zarybnenie Chotčianky lipňom

Úhyn na Ondave - 23.8.2012

Znehodnotenie toku Chotčianky - oznam a foto

Krásna šťuka Petra Obmaščíka a nové úlovky v galérii

Upozornenie - nežiaduci výskyt sumca na VN Stropkov

Foto - zarybnenie pstruh dúhový

Prvý jeseter v našej galérii

Výlov VN Bokša II.

 

Krásne úlovky hospodára Petra Čakloša z VN Orava

Koi kapor Janka Kovča

Mihuľa v prítoku rybníkaStropkovskí chlapci to na bolene vedia...

Vestníky Rady SRZ v sekcii legislatíva

Pravidlá rybolovu na všetky mesiace v roku