Header image

www.mosrzstropkov.sk

line decor

  

Prezentujte svoje rybačky a úlovky – pošlite nám foto do galérie

line decor

 
 
 
 


 
 

Zákony a predpisy upravujúce oblasť rybárstva:


Tu sa môžete oboznámiť s nasledovnými predpismi upravujúcimi oblasť rybárstva v SR:

Zákon NR SR č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
Vyhláška MŽP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
Stanovy SRZ
Organizačný poriadok
Disciplinárny poriadok
Volebný poriadok

Prílohy k volebnému poriadku
Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov na rok 2018

 
 

Dokumenty MO SRZ Stropkov:


Tu sa môžete oboznámiť s niektorými dokumentmi organizácie. Dokumenty do sekcie budeme postupne dopĺňať.

 

Rok 2010:

 

Plán minimálneho zarybnenia na roky 2009-2011
Výkaz o zarybnení

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov v roku 2009

Plán zarybnenia na rok 2010

Správa Kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2009

Správa Disciplinárnej komisie MO SRZ za rok 2009

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 7.3.2010

 

Rok 2011:

 

Správa Kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2010

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 3.4.2011


Rok 2012:


Prihláška za člena MO SRZ Stropkov

Správa Kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2011 - doplnená na základe podnetov VČS

Plán minimálneho zarybnenia na roky 2012-2014
Výkaz o zarybnení 2011

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov v roku 2011

Plán zarybnenia na rok 2012

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 11.3.2012


Rok 2013:


Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 17.3.2013


Rok 2014:


Správa Kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2013

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 2.3.2014

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov na VN Stropkov v roku 2013

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov na VN Bokša v roku 2013

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov na revíri Ondava 4 v roku 2013

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov na VN Domaša v roku 2013

Sumár zarybnenia revírov MO SRZ Stropkov v roku 2013

Plán zarybnenia revírov MO SRZ Stropkov na rok 2014

Smernica č. 1/2014 pre činnosť Rybárskej stráže na revíroch MO SRZ Stropkov


Rok 2015:


Správa Kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2014

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 2015

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov na VN Stropkov v roku 2014

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov na VN Bokša v roku 2014

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov na revíri Ondava 4 v roku 2014

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov na VN Domaša v roku 2014

Sumár úlovkov členov cudzích organizácií na revíroch MO SRZ Stropkov v roku 2014

Sumár zarybnenia revírov MO SRZ Stropkov v roku 2014

Plán zarybnenia revírov MO SRZ Stropkov na rok 2015


Rok 2016:


Správa Kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2015

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 2016

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov  v roku 2015

Sumár zarybnenia revírov MO SRZ Stropkov v roku 2015

Sumár zarybnenia za rok 2015 a fakturácia 

Plán zarybnenia na rok 2016

Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ platná od 1. 3. 2016Rok 2017:


Správa Kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2016

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 2017

Sumár úlovkov členov MO SRZ Stropkov  v roku 2016

Sumár zarybnenia revírov MO SRZ Stropkov v roku 2016

Sumár úlovkov členov cudzích organizácií na revíroch MO SRZ Stropkov v roku 2016


Rok 2018:


Správa Kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2017

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 2018

Prihláška za člena MO SRZ Stropkov
Žiadosť o prerušenie členstva 

Žiadosť o prestup člena SRZ

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane v prospech MO SRZ Stropkov

Poučenie na  vyplnenie vyhlásenia o poukázaní 2% zaplatenej dane v prospech MO SRZ Stropkov

 

 

 

Vestníky Rady SRZ:

 

Vestníky Rady SRZ

 

 

 NOVINKY

Prečítajte si aktuálne novinky z diania v MO

Zákaz lovu kapra na VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov pstruhom dúhovýmZarybnenie Ondavy pstruhom


Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Pekné úlovky mieňov vo fotogalérii

Čistenie prívodnej šachty VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov pstruhomFoto zo zarybnenia 13.4.2016


Foto z VČS 2016

Foto z pretekov v love rýb udicou 16.5. 2015

Foto v galérii

Výzva na dodržiavanie poriadku na VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov kaprom


Zarybnenie VN Stropkov pstruhomMomentky  z našich revírov


Preteky v love rýb na udicu 11.5.2013 - foto

Zarybnenie Ondavy pstruhom dúhovým
Video - zvýšená Ondava 16.1.2013

Úlovky Zdenka Rybárskeho z Rio Ebro vo fotogalérii

Pozrite si ako nám ničia revíry

Zarybnenie Chotčianky lipňom

Úhyn na Ondave - 23.8.2012

Znehodnotenie toku Chotčianky - oznam a foto

Krásna šťuka Petra Obmaščíka a nové úlovky v galérii

Upozornenie - nežiaduci výskyt sumca na VN Stropkov

Foto - zarybnenie pstruh dúhový

Prvý jeseter v našej galérii

Výlov VN Bokša II.

 

Krásne úlovky hospodára Petra Čakloša z VN Orava

Koi kapor Janka Kovča

Mihuľa v prítoku rybníkaStropkovskí chlapci to na bolene vedia...

Vestníky Rady SRZ v sekcii legislatíva

Pravidlá rybolovu na všetky mesiace v roku

 

by ferdoz 2010

Táto stránka je podporovaná firmou EVER s.r.o. Prešov - www.ever.sk

admin:  roman.kudic@gmail.com